Aplikacija koja pokriva kompletan proces od prijema, prerade, prodaje i isporuke proizvoda od mesa (kao i drugih …) uključujuči praćenje “sledljivosti” . Aplikacija podržava sastavnice, rastavnice, radne naloge …..