Omogućava praćenje svih interakcija sa klijentima bez obzira na kanal komunikacije.
CRM sistem predstavlja troškovno prihvatljivo rešenje za pridobijanje novih, kao i za ostvarivanje visokog stepena zadovoljstva postojećih klijenata.

On koristi postojeću infrastrukturu i znanja zaposlenih da bi se brzo postigli zadati ciljevi. Dts93 CRM je kompletno rešenje za upravljanje odnosima sa klijentima, koje podržava poslovne procese, od marketinga i prodaje, do podrške postojećim klijentima.
Naša rešenja na CRM platformi nude klijentima nešto više od standardnih CRM rešenja. Celokupan poslovni proces koncipiran je tako da predstavlja osnovu za izgradnju kompletne strategije odnosa sa klijentima.

CRM DTS93 – funkcionalnosti

Back end

1. Korelacija sa klijentima  (lična poseta, e-mail prepiska, telefonski razgovori ….), sa postojećim ili novim kupcima-klijentima.

 • Mogućnost dodavanja novih kupaca (standard)
 • Neograničen broj komercijalista, zbirno i pojedinačno praćenje planova i       ostvarenih rezultata istih.  (standard)
 • Neograničen broj tipa komunikacije sa klijentima, uz mogučnost definisanja                   troškova i vremena potrebnog za pripremu, aktivno trajanje i post vreme takve          komunikacije. (standard)
 • Arhiviranje svakog taska komunikacije sa klijentom, tako da pri promeni       komercijaliste kompanija ne postoji problem da se novi komercjalitsta “uvede” u rad          sa postojećim kupcima. (standard – neogranišen broj)
 • Mogućnost formiranja sopstvenih ček lista koje komercijalisti popunjavaju tokom   obilaska ili pri komunikaciji sa klijentom (standard 1 ček lista)
 • Izveštaji prema želji klijenta (standard – 3 izveštaja)
 •          Grafički prikaz podataka (nije u standardu)
 •          Praćenje kupaca vaše konkurncije

2. Dodatne e-poruke (npr. Podsetnik za rezervaciju, čestitke za rođendan itd.) Integracija Google kalendara Kompatibilnost (nije u standardu)

3. Vizualni prikaz podataka na Mapi (Bing maps bez API key)

 •          Neograničen broj mapa sa različitim prikazom, zone odgovornosti komercijalista, postoječi kupci, potencijalni, black kupci) (standard 1 mapa)
 •          Povezane grupe po nekom kriterijumu na mapi.
 •          Import-Export postojećih ERP podataka, kupaca, cenovnika, artikala (standard 3 tabele – excel format)

4.  Mogućnost da se kupcu odobri popust sa kodom kupona Uvoz i izvoz podataka o kupcima i rezervacijama. (nije u standardu)

5. Evidencija i zakazivanje treninga unutar kompanije (kursevi učenja i edukacije, tutori i )

Front end

Ukoliko kompanija želi može se krajnjim kupcima omogućiti :

1. Zakazivanje sastanaka (e-mail prepiska, telefonski razgovori, lična poseta). Sistem kontroliše slobodne termine i o tome obavestava klijenta

 •        Omogućite svojim klijentima da rezervišu više usluga odjednom
 •        Uvoz i izvoz podataka o kupcima i rezervacijama

E-Prodavnica (add on) mogućnost izrade e/prodavnice uz njeno povezivanje sa CRM modulom (nije u standardu)