Integracija podataka – Ako se svi raspoloživi podaci ne nalaze objedinjeni na jednom mestu često nije moguće pronaći vezu između njih. Zato je integracija podataka u okviru centralizovanog datawarehouse sistema rešenje koje obezbeđuje da će svaka poslovna odluka biti doneta uzimajući u obzir sve za to potrebne informacije.

Dimenzionalno modeliranje je specifična vrsta modeliranja kojoj je osnovni prioritet brzo dolaženje do velike količine podataka koje biznis korisnici mogu sa lakoćom da razumeju. Za implementaciju poslovnog modela za prikupljanje i analizu podataka (enterprise grade data models) naši eksperti koriste dobro poznatu Kimball metodologiju i najbolje svetske prakse.

Napredna analitika
Vizualizacija i otkrivanje podataka omogućavaju novi poslovni uvid pomoću modernih BI alata i pristupa podacima sa bilo kog uređaja.

Prediktivna analiza
Zahvaljujući “machine learning” algoritmima sada je moguće predvideti buduće događaje i pronaći skrivene veze podataka i uzročno-posledične odnose.