Srđan Stanojević

Izvršni direktor

  • Office digital Program za praćenje Ugovora, dokumentacije, tehničke dokumentacije, plaćanja. (Autor programa GUI MSAcc, SQL ) za Lukoil a.d.
  • Metakognicija – Real World Data Project . Nosilac Projekta Udruženje medikalnih onkologa Srbije (UMOS) . 2016/2017 god. SQL database na web platformi (unos podataka iz pet kliničkih centara u Srbiji. Autor web aplkacije. Projekat uspešno realizovan u funkciji.
  • Lighting Star 96 Program za projektovanje unutrašnjeg osvetjlenja u saradnji sa Prof.dr. М.Kostićem sa Elektrotehničkog fakulteta „zonal cavity“ методи. (Аутор програма-Visual Basic )
  • Glavni projekat elektroinstalacija „Kompleksa PASARELA na autoputu kod Е 75 kod Lapova“.
  • Operativni sistemi : QNX, Unix, Windows

Programski jezici: mySQL, MS Access, ZIM database, SQL server, Visual Basic, MS Access, Zim 4GL, SQL, WEB design – WordPress, PHP Adobe paket (ACAD, Ilustrator), QLIK Wiev. Microsoft Dynamics NAV