Tehnološka rešenja

Dts 993 Service

Aplikativni softver za auto servise, radni nalozi, gotovi template - servisa za brand "mercedes"

Dts 993 Shipping

Aplikativni softver za monitoring prodajnih poruđžbina i njihove isporuke. Implementacija na sve postojeće ERP sisteme, nezavisna aplikacija koja komunikaciju komercijalista i magacionera svodi na apsolutni minimum. Moguća dozvola pristupa klijentima

Dts 993 butcher shop

Aplikacija koja pokriva kompletan proces od prijema, prerade, prodaje i isporuke proizvoda od mesa (kao i drugih ...) uključujuči praćenje "sledljivosti" . Aplikacija podržava sastavnice, rastavnice, radne naloge .....

Šta treba da znate o nama